mece tg mece tg

Křížové výpravy

templář
Erb

Menu

templář

Křížové výpravy

= válečné výpravy vedené ve znamení kříže (symbolu křesťanství, válka proti nevěřícím) V polovině 11. století byl v Evropě nedostatek půdy (týká se šlechty - půda se dělila dědictvím). Zprávy o bohatství lákaly k výbojům (bohatství za Pyrenejemi, ve východním Středomoří). sss tg V polovině 11. století došlo k rozpadu chalífátu, v druhé polovině 11. století El Cid pokračoval v procesu reconquisty (znovudobývání) a v pokřesťanštění Pyrenejského poloostrova. Na Pyrenejský poloostrov se stěhují rytíři i obyčejní obyvatelé (řemeslníci, zemědělci).

Východní pobřeží bylo pro Evropany důležitou oblastí (nachází se zde svatý hrob, poutní místo křesťanů). Dokud tuto oblast ovládali Arabové, tak křesťané měli k hrobu volný přístup. Po roce 1070 se však Palestiny zmocnili Turci, bojovní, nesnášenliví a fanatičtí vyznávači islámu. Ti přepadali a zabíjeli křesťany, narušili obchodní cesty s Čínou a Indií, útočili i na Byzantskou říši. Byzantský patriarcha žádal o pomoc evropské panovníky a papeže (= příležitost obnovy moci nad veškerým křesťanstvím). V roce 1095 v Clermontu (ve Francii) papež Urban II. vyzval celou Evropu ke svaté válce, k osvobození památných míst a účastníkům slíbil odpuštění hříchů. Velkou roli zde hrála též vidina půdy (s tím souvisel další papežův slib: půda na dobytém území) Výprav se zúčastnila Evropská šlechta a panovníci (očekávající kořist a slávu). Na svatých válkách se podíleli i poddaní, kteří toužili po zbavení se poddanské závislosti a po půdě. Hlavní sílu tvořili rytíři (výbava: kožený oděv, drátěná kroužková košile, ocelová přilba, štít, dvousečný meč, kopí, kůň a pomocný přívěs). Rytíři byli sice velmi stateční, ale neradi se podřizovali, neradi kázeň.

V křížových výpravách byly použity i nové zbraně (jako například samostříly). Pěchotu tvořily hlavně nižší stavy obyvatelstva. Rytířské řády - církevní, avšak založeny na vojenské podstatě (vznikly v Palestině) - za cíl si dali hájit dobytá území a chránit poutníky. Byli to Johanité (černý plášť, bílý kříž), Templáři (bílý plášť, červený kříž) a Řád německých rytířů (bílý plášť, černý kříž). Na dobytých územích pak stavěli hrady a pevnosti.

Klikmapa-Zajímavosti při průběhu křížových výprav

(Lze kliknout na: Anglie(přiblížení tažení Richarda), Svatá říše římská(politická situace), Francie, Byzancká říše)

Anglie Francie Byzantc Roma Mapka
Miniaplikace